Regulamin sklepu

REGULAMIN  SKLEPU INTERNETOWEGO ekspozytory.eu

Sklep internetowy ekspozytory.eu jest prowadzony przez: CALAMUS z siedzibą w: 87-100 Toruń, ul. Mickiewicza 74,e-mail: biuro@ekspozytory.eu wpisany do rejestru przedsiębiorstw CEIDG przez Prezydenta Miasta Toruń pod nr NIP 821 100 76 87, Regon 710511573.

POSTANOWIENIA OGÓLNE

1/ Niniejszy regulamin określa zasady sprzedaży produktów w sklepie internetowym ekspozytory.eu przy wykorzystaniu środków w porozumiewaniu się na odległość oraz świadczenia usług drogą elektroniczną.

2/ Klient ma dostęp do Regulaminu za pośrednictwem strony internetowej ekspozytory.eu. Klient w procesie rejestracji oraz składania zamówienia akceptuje ww Regulamin.

REALIZACJA ZAMÓWIEŃ oraz DOSTAWA TOWARU

1/ W celu składania i realizacji zamówień należy:

Zarejestrować się w sklepie internetowym ekspozytory.eu (założyć KONTO) – wypełnić formularz rejestracyjny: podać nazwę firmy/imię i nazwisko, adres wysyłki, adres mailowy, numer telefonu oraz hasło, zaakceptować Regulamin oraz wyrazić zgodę na przetwarzanie danych osobowych w zakresie, który jest niezbędny do prawidłowej realizacji zamówienia przez sklep ekspozytory.eu

2/ Ceny produktów w sklepie internetowym są podane w złotych polskich. Są to ceny brutto zawierające odpowiednio  23% podatek VAT. Ceny nie zawierają kosztów dostawy, które są podane osobno w procesie składania zamówienia. Koszty dostawy są uzależnione od wyboru opcji dostawy, wartości zamówienia, wagi i wymiarów paczki.

Szczegóły dot. dostawy towaru w zakładce: DOSTAWA TOWARU/lub w szczegółowym opisie produktu. Ceny dostawy zawierają 23% podatku VAT.

3/ Klient składając zamówienie składa ofertę kupna określonego produktu wg opisu i warunków jego sprzedaży.

4/ Towar jest wysyłany po otrzymaniu zapłaty (forma przedpłaty przelewem na konto sprzedawcy lub przy odbiorze osobistym gotówką ).

POLITYKA PRYWATNOŚCI

1/ Dane osobowe Klienta są przetwarzane jedynie na potrzeby realizacji zamówień,są chronione zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych i nie są udostępniane osobom trzecim.

Sklep ekspozytory.eu nie zbiera i nie gromadzi danych osobowych w celach innych niż realizacja zamówień. Klient ma prawo wglądu do swoich danych osobowych, poprawiania ich w zakładce: Moje Konto.

2/ Serwis korzysta z “cookies” jedynie w celu przechowywania sesji i zbierania danych statystycznych dotyczących sprzedaży.

USTAWOWE PRAWO ODSTĘPOWANIA OD UMOWY

1/ Zgodnie z ustawą o ochronie niektórych praw konsumenckich w okresie 14 dni od daty otrzymania towaru Klient, który jest Konsumentem ma prawo do odstąpienia od umowy wg ogólnych zasad wynikających z przepisów dot. zawierania umów na odległość lub poza lokalem przedsiębiorstwa. Klient może tego dokonać przesyłając OŚWIADCZENIA OD ODSTĄPIENIA OD UMOWY drogą mailową (lub za pośrednictwem poczty). Sklep internetowy ekspozytory.eu jako Sprzedawca potwierdzi Klientowi poprzez e-maila otrzymanie Oświadczenia od odstąpienia od umowy.

2/ W razie odstąpienia od umowy umowa jest uważania za niezawartą, a Klient/Konsument jest zwolniony z wszelkich zobowiązań. To co strony świadczyły, ulega zwrotowi w stanie niezmienionym, chyba, że zmiana była konieczna w granicach zwykłego zarządu. Zwrot towaru powinien nastąpić niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni. Towar zwracany w ramach ustawowego prawa do odstąpienia od umowy powinien być odesłany na koszt Klienta na adres:CALAMUS ul. Mickiewicza 74, 87-100 Toruń. Sklep niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia zwróci Klientowi wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostarczenia towaru.

REKLAMACJE

Sklep ekspozytory.eu odpowiada wobec Klienta, który jest Konsumentem, za niezgodność towaru z umową. Jeżeli towar ma wadę Klient może złożyć reklamację na adres mailowy: torunianin@gmail.com w której określi swoje żądania dotyczące doprowadzenia towaru do stanu zgodności z umową przez naprawę, wymianę lub zwrot całości lub części wpłaconych środków (przez obniżenie ceny lub odstąpienie od umowy). Sklep internetowy rozpatrzy reklamację w terminie 14 dni od daty jej wniesienia oraz uzgodnienia z Klientem sposobu rozpatrzenia reklamacji.